Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:42 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật 29 phút trước
Ít mây 23°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Thấp/Cao

14°/26°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

2.82