Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 14:15 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

4.92