Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:22 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Chợ Đồn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0