Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 23.8°
Sáng/Tối
22.4/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 20.7°
Sáng/Tối
21.1/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.9°
Sáng/Tối
19.3/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 20.3°
Sáng/Tối
21.5/ 21.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.8/ 20.7°
Sáng/Tối
20.5/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.1°
Sáng/Tối
20/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.6°
Sáng/Tối
22/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.7/ 27.6°
Sáng/Tối
23.3/ 37°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26.8°
Sáng/Tối
23.8/ 36.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 26.7°
Sáng/Tối
23.5/ 37.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 28.1°
Sáng/Tối
23.3/ 39.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28.4/ 21.2°
Sáng/Tối
23.6/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22.9/ 21.6°
Sáng/Tối
20.6/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 22.6°
Sáng/Tối
20.1/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.9°
Sáng/Tối
20.3/ 27.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 31.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Thấp/Cao

20.5°/32.2°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

7.48