Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:00 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0