Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
22.9/ 18.7°
Sáng/Tối
21/ 21.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 19.2°
Sáng/Tối
18.7/ 21.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 19.6°
Sáng/Tối
18.4/ 24.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 22.9°
Sáng/Tối
19.7/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 23.6°
Sáng/Tối
20.5/ 33.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.2/ 22.8°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.5°
Sáng/Tối
21.3/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23.2°
Sáng/Tối
20.5/ 35.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.5/ 20.6°
Sáng/Tối
19.7/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.1°
Sáng/Tối
20.5/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 18.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Thấp/Cao

18.9°/28.5°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

0