Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:49 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
9/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 10°
Sáng/Tối
7/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1027 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
8/ 14°
Áp suất

1029 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:16
Nhiều mây
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 10°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:13
Thấp/Cao

10°/15°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.69 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0