Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 01:40 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
23/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Mưa nhẹ
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0