Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:54 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:41
Nhiều mây
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9.14 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0