Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:08 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
20.6/ 20.6°
Sáng/Tối
18.2/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 18.4°
Sáng/Tối
19.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 18.2°
Sáng/Tối
17.3/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 21.9°
Sáng/Tối
18/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.4°
Sáng/Tối
19.2/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.8°
Sáng/Tối
20.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 23.8°
Sáng/Tối
21.2/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 19°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 18.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

17.7°/26.5°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

0.05