Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:56 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
12/
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
7/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
4/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
6/
Áp suất

1019 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1013 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Thấp/Cao

14°/19°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0