Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:31 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

997 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

998 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

998 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

999 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

999 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:44
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0