Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:18 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
26.8/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 20.6°
Sáng/Tối
20.8/ 22.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 20.8°
Sáng/Tối
20.1/ 23.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 20°
Sáng/Tối
21.6/ 21.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 20.4°
Sáng/Tối
21.7/ 21.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20.7°
Sáng/Tối
21.3/ 21.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 21.1°
Sáng/Tối
21.9/ 21.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 21.7°
Sáng/Tối
21/ 22.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 24.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 25.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 23.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.4/ 23.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.3°
Sáng/Tối
22.2/ 22.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.6/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20.5°
Sáng/Tối
21/ 21.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Thấp/Cao

20.4°/27.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

11.35