Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 13°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Thấp/Cao

13°/21°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0