Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:44 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:48
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0