Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
23/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mây rải rác
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:28
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0