Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:14 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
25.9/ 20.5°
Sáng/Tối
19.4/ 23.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.2/ 21°
Sáng/Tối
19.3/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 19.4°
Sáng/Tối
18.1/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 20.7°
Sáng/Tối
18.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 20.5°
Sáng/Tối
18.8/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 20.9°
Sáng/Tối
19.2/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.5°
Sáng/Tối
20.3/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18.3°
Sáng/Tối
20.6/ 32.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 19.5°
Sáng/Tối
17/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17.6/ 16.6°
Sáng/Tối
17.3/ 18.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.5/ 17.8°
Sáng/Tối
15.6/ 18.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20.6°
Sáng/Tối
17.5/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 16.8°
Sáng/Tối
18.8/ 19.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 18.1°
Sáng/Tối
16.1/ 22.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.4/ 18.1°
Sáng/Tối
17.5/ 23.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:15
Thấp/Cao

18.4°/28.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0