Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:14 | 20/01/2022
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
11/ 11°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
8.54 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:36
Thấp/Cao

11°/15°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0.75