Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 27/01/2023
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
5/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1027 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Thấp/Cao

3°/18°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

-1 °C

Chỉ số UV

0