Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:41 | 24/02/2024
Thấp/Cao
11.3/ 11.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
11.8/ 11.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
11.2/ 11.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12.1/ 12.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
13.8/ 13.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.7/ 13.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.7/ 13.2°
Tầm nhìn
6.7 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
12.4/ 12.1°
Tầm nhìn
8.95 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 10.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:58
Thấp/Cao

10.6°/13.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

9.8 °C

Chỉ số UV

0