Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:43 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.6/ 21.4°
Sáng/Tối
21.5/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 21.3°
Sáng/Tối
21.6/ 25.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 20.5°
Sáng/Tối
21.9/ 24.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 18.2°
Sáng/Tối
19.5/ 20.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 19.4°
Sáng/Tối
18.8/ 21.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 20.6°
Sáng/Tối
20.9/ 24.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.7°
Sáng/Tối
21.1/ 26.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 21.3°
Sáng/Tối
23.7/ 26.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 20.4°
Sáng/Tối
20.6/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 21.8°
Sáng/Tối
21.8/ 25.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 22.7°
Sáng/Tối
22.3/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 21.2°
Sáng/Tối
22.3/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 22.8°
Sáng/Tối
23/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.3°
Sáng/Tối
22.4/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.6°
Sáng/Tối
22/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.1°
Sáng/Tối
21.1/ 22.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 21.9°
Sáng/Tối
21.2/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.6°
Sáng/Tối
21.8/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 22°
Sáng/Tối
22.2/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 21.7°
Sáng/Tối
22/ 24.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21°
Sáng/Tối
21.2/ 22.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 20.4°
Sáng/Tối
21.1/ 22.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.4°
Sáng/Tối
21.1/ 21.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 23.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21.4°
Sáng/Tối
22.4/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 19.7°
Sáng/Tối
21.9/ 22.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

18°/30.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

19.8 °C

Chỉ số UV

1.54