Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
12/
Sáng/Tối
7/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/
Áp suất

1016 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
2/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1020 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Rain and snow
Ngày/Đêm
2/
Sáng/Tối
1/
Áp suất

1020 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Rain and snow
Ngày/Đêm
4/
Sáng/Tối
1/
Áp suất

1018 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1014 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
4/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
5/
Sáng/Tối
4/
Áp suất

1020 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
4/
Sáng/Tối
2/
Áp suất

1022 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
5/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1020 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
4/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1022 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
4/
Sáng/Tối
2/
Áp suất

1021 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
5/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1023 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
5/
Sáng/Tối
2/
Áp suất

1022 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
6/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1019 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
5/ 10°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8/
Sáng/Tối
13/
Áp suất

1021 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
4/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1022 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
5/
Sáng/Tối
3/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
7/
Sáng/Tối
5/
Áp suất

1015 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:55
Mưa nhẹ
Huyện Ba Bể
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 11°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:36
Thấp/Cao

11°/15°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0.75