Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:12 | 24/05/2024
Thấp/Cao
29.5/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.6/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.5/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.8/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.5/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 30.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 29.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Thấp/Cao

29.7°/30.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.61