Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 09/12/2023
Thấp/Cao
26.3/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Thấp/Cao

26.5°/26.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

10.59