Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:02 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28.7°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.1°
Sáng/Tối
28.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 28.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:16
Thấp/Cao

29°/28.2°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.34 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

11.71