Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
26.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 25.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 25.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:33
Thấp/Cao

25.5°/26.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.03 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.33