Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:13 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 30.2°
Sáng/Tối
30.1/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.5°
Sáng/Tối
30.6/ 30.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 30.3°
Sáng/Tối
30.8/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 30.4°
Sáng/Tối
29.8/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.8°
Sáng/Tối
30.5/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 30.5°
Sáng/Tối
29.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.9°
Sáng/Tối
30.1/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 29.2°
Sáng/Tối
30/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29.2°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 30.5°
Sáng/Tối
28.8/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 29.4°
Sáng/Tối
31/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 27.3°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.7/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 29.3°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Thấp/Cao

29.4°/30.8°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

2.25