Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:24 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 27.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Thấp/Cao

27.1°/28.8°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.52 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

2.32