Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:12 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
28/ 28.7°
Sáng/Tối
29/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.7/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:02
Thấp/Cao

28.3°/29.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.59 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0