Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:09 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
26.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

13.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Nhiều mây

07:00

25.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
10.4 km/giờ

10:00

26.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
9.4 km/giờ

13:00

26.3°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
8.66 km/giờ

16:00

26.6°C / 27.8°C
Mây cụm Mây cụm
89%
8.73 km/giờ

19:00

26.1°C / 27.7°C
Mây cụm Mây cụm
89%
8.55 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
8.69 km/giờ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Mưa vừa

01:00

26.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
8.77 km/giờ

04:00

26.7°C / 27.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
8.96 km/giờ

07:00

26.7°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
9.4 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
9.72 km/giờ

13:00

26°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
8.8 km/giờ

16:00

26.8°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.61 km/giờ

19:00

26.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.54 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
7.27 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:33
Mưa nhẹ

01:00

26.1°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
7.01 km/giờ

04:00

26.2°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
7.7 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
7.79 km/giờ

10:00

26.4°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.76 km/giờ

13:00

26.3°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
7.7 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
86%
7.5 km/giờ

19:00

26.2°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
7.56 km/giờ

22:00

26.9°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
7.21 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:33
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.16 km/giờ

04:00

26.7°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.91 km/giờ

07:00

26.4°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
7.63 km/giờ

10:00

26.5°C / 27.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
8.47 km/giờ

13:00

26.9°C / 27.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
8.14 km/giờ

16:00

26.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
7.48 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
7.17 km/giờ

22:00

26°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.81 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:32
Thấp/Cao

25.2°/26.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.34 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0