Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:16 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
26.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:33
Mưa nhẹ

10:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
9.53 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
8.62 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
7.65 km/giờ

19:00

26.8°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
7.16 km/giờ

22:00

26.5°C / 27.3°C
Mây cụm Mây cụm
87%
7.62 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

11.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:34
Mây cụm

01:00

26.1°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
8.99 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
11.24 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
11.33 km/giờ

10:00

26.6°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
85%
11.11 km/giờ

13:00

27°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
84%
10.27 km/giờ

16:00

26.4°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
9.67 km/giờ

19:00

27°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
9.09 km/giờ

22:00

26.7°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
9.29 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

10.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Mưa nhẹ

01:00

26.9°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
8.21 km/giờ

04:00

26.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
9.17 km/giờ

07:00

26.3°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
10.51 km/giờ

10:00

26.7°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
10.02 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
9.96 km/giờ

16:00

25.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
9.43 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
6.97 km/giờ

22:00

26.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
6.42 km/giờ
Ngày/Đêm
26.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Nhiều mây

01:00

26.3°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
6.13 km/giờ

04:00

26.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
7.76 km/giờ

07:00

27°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
7.89 km/giờ

10:00

26.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
8.23 km/giờ

13:00

26°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
7.73 km/giờ

16:00

26.3°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
7.42 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
6.61 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
5.88 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Mây cụm

01:00

25.4°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
5.88 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
90%
6.89 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
7.06 km/giờ

10:00

25.7°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
90%
7.05 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
6.48 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
85%
5.53 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
88%
5.04 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.9°C
Mây thưa Mây thưa
88%
5.09 km/giờ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Mưa nhẹ

01:00

25.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.59 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.75 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
6.44 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:33
Thấp/Cao

25.3°/26.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.44 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

2.41