Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:50 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.7/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
29/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.7/ 26.2°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

11.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 28.1°
Sáng/Tối
25.8/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

11.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:14
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26°
Sáng/Tối
27.3/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 29.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Thấp/Cao

29.4°/30.9°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.27 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0