Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:54 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
26.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

10.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 27°
Sáng/Tối
26.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 25.1°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

9.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 25.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

14.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 24.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

15.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

12.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 24.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:34
Thấp/Cao

26.8°/26.9°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

5.74