Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:36 | 13/07/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
8.61 km
Áp suất

1003 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.4/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.6/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.3/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.1/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.6/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.9/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Thấp/Cao

25.6°/31.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

8.14