Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0