Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:39 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mưa vừa
Huyện Yên Bình
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 24°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.2