Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:17 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 28.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 29.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:45
Thấp/Cao

26.8°/30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0