Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:44 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
24.4/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.2°
Sáng/Tối
23.4/ 25.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 24.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28.8°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.6°
Sáng/Tối
26.3/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 29.9°
Sáng/Tối
26.8/ 36.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.5/ 30.3°
Sáng/Tối
26/ 36.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:24
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Thấp/Cao

25.2°/33.6°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

6.53