Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:09 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:20
Nhiều mây
Huyện Yên Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:17
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.95 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.27