Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:22 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa

07:00

24.9°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.73 km/giờ

10:00

27.8°C / 29.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.86 km/giờ

13:00

29.4°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.44 km/giờ

16:00

28.3°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.85 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.64 km/giờ

22:00

26°C / 26.8°C
Mây cụm Mây cụm
85%
0.39 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.81 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.25 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.64 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.8°C
Mây cụm Mây cụm
63%
1.24 km/giờ

16:00

32.9°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.33 km/giờ

19:00

27.2°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.48 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.89 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.49 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.37 km/giờ

10:00

28.4°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.11 km/giờ

13:00

30.5°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.94 km/giờ

16:00

31.8°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.26 km/giờ

19:00

28.3°C / 32.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.16 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
3.15 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.18 km/giờ

04:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.96 km/giờ

07:00

26.6°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.13 km/giờ

10:00

26°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.43 km/giờ

13:00

29.3°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.47 km/giờ

16:00

28.1°C / 33.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.56 km/giờ

19:00

27.2°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.38 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.45 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.12 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.93 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.45 km/giờ

10:00

25.4°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.13 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.95 km/giờ

16:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.52 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.02 km/giờ

22:00

25.8°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.14 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây

01:00

25.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.62 km/giờ

04:00

24.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.88 km/giờ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 24.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Thấp/Cao

24.9°/32.8°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.88 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0