Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:42
Mưa nhẹ
Huyện Yên Bình
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.07