Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:16 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Yên Bình
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Thấp/Cao

23°/26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết