Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:55 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Yên Bình
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.85