Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:31 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:16
Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:11
Thấp/Cao

22°/32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0