Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:23 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.9/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 23.5°
Sáng/Tối
26.9/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 24.9°
Sáng/Tối
23.6/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 27°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
26.6/ 33.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:34
Thấp/Cao

24.2°/32.6°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.88 km

Gió

1.25 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0