Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.23