Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:47 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

996 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Huyện Yên Bình
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:35
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

4.84 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.83