Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 24/07/2024
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.66 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.32 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
5.1 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.54
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
4.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
6.14
Tầm nhìn
7.36 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
2.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
1.09
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.53
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.86
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.17
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
2.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
5.95
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.24
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
11.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.87
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.04
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.37
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
6.02
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

992 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Thấp/Cao

25.2°/36.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

7.66 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0