Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ

19:00

25°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
71%
0.69 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.89 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.61 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.6 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.49 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.47 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.6 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.89 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.41 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.25 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.94 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.1 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.18 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.35 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.99 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.54 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.06 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.27 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.8 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.08 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.44 km/giờ

16:00

31°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
60%
3.71 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.82 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.32 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.05 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.02 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.83 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
2.07 km/giờ

16:00

31°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
1.62 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.53 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.61 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.72 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.41 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.41 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.74 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.49 km/giờ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.46