Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
36.3/ 28.3°
Sáng/Tối
28.8/ 33.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.2/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 33.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.2/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 35.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
42.8/ 30.8°
Sáng/Tối
29.2/ 35.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.6/ 30.5°
Sáng/Tối
29.4/ 35.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.8/ 36.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
41.3/ 30.5°
Sáng/Tối
30/ 35.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.2/ 30.3°
Sáng/Tối
30.1/ 35.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 30.9°
Sáng/Tối
29.4/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.3/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.7/ 27.3°
Sáng/Tối
28.9/ 33.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 33.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.9/ 28.5°
Sáng/Tối
29.3/ 34.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.9°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.9/ 25.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Thấp/Cao

24.2°/32.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0