Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:11 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
28.4/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
28.9/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 28.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 29.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.2°
Sáng/Tối
27.9/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 30.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Thấp/Cao

25.1°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

10.54