Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0