Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mây cụm
Yên Bái
Đã cập nhật 3 phút trước
Ít mây 27°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:31
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.16