Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:52 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.8/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.5/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Thấp/Cao

22.9°/28.2°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.68 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0