Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:23 | 14/06/2024
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.4/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.6/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:44
Thấp/Cao

26.2°/32.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.22 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0