Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.1°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

995 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 30.6°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

995 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 30.1°
Sáng/Tối
28.3/ 32.9°
Áp suất

997 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

999 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 25.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

999 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

998 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:43
Thấp/Cao

25.9°/36.7°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

7.32 km

Gió

0.61 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0