Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:34 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:19
Bầu trời quang đãng
Yên Bái
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

14°/23°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0