Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:18 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
18.5/ 17.8°
Sáng/Tối
17.1/ 17.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 18.9°
Sáng/Tối
17.9/ 18.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 19.6°
Sáng/Tối
18.8/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.9/ 19.2°
Sáng/Tối
19.1/ 19.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19.2°
Sáng/Tối
18.3/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.4/ 20.6°
Sáng/Tối
20/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14.6°
Sáng/Tối
18.6/ 14.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.2/ 15°
Sáng/Tối
13.7/ 14.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18.6°
Sáng/Tối
13.4/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.5/ 22.2°
Sáng/Tối
17.8/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:05
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 17.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:01
Thấp/Cao

17.2°/19.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.62 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0