Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
14/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:18
Mưa nhẹ
Yên Bái
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:16
Thấp/Cao

14°/22°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0