Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:55 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ
Yên Bái
Đã cập nhật 26 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

5.19