Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:52 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:12
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:12
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0