Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:47 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

997 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

997 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Yên Bái
Đã cập nhật 6 phút trước
Ít mây 30°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:46
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.22