Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:11 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
20/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Yên Bái
Đã cập nhật 27 phút trước
Ít mây 22°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0