Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:50
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa vừa
Yên Bái
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0