Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ
Yên Bái
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:35
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0