Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
24.2/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 28.6°
Sáng/Tối
26.3/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.4°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.6°
Sáng/Tối
26/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.3/ 30.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 28.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 23.8°
Sáng/Tối
24.3/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây thưa 27.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:35
Thấp/Cao

25.9°/33.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0