Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:36
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.33 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0