Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:54 | 18/01/2022
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mây cụm
Nghĩa Lộ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:41
Thấp/Cao

14°/19°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0