Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:37 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:58
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:52
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0