Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
21.3/ 17.1°
Sáng/Tối
16.8/ 18.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.6/ 19.5°
Sáng/Tối
17.7/ 19.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.8/ 19.8°
Sáng/Tối
19.7/ 19.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.2/ 20.4°
Sáng/Tối
20/ 19.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 21.5°
Sáng/Tối
21/ 21.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.3/ 16.2°
Sáng/Tối
20.1/ 16.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.1/ 14.8°
Sáng/Tối
14.2/ 14.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 18.7°
Sáng/Tối
14.9/ 18.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.1°
Sáng/Tối
18.4/ 22.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:07
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.6/ 27.3°
Sáng/Tối
22.3/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:07
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 21.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Thấp/Cao

17.7°/25.3°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

7.78 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

2.25