Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:35 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:37
Mây rải rác
Nghĩa Lộ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

5.69

Tin tức thời tiết