Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:21 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 29.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 31.4°
Áp suất

998 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 27.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

999 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 25.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

998 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:41
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 27.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Thấp/Cao

26.3°/35.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0