Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:39 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
11/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Bầu trời quang đãng
Nghĩa Lộ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây thưa 14°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0