Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:57 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa nhẹ

07:00

27.4°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ

10:00

28.7°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.34 km/giờ

13:00

31.8°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.07 km/giờ

16:00

31.9°C / 38.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.62 km/giờ

19:00

28.6°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.31 km/giờ

22:00

28°C / 31.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.11 km/giờ

04:00

26.5°C / 27.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.73 km/giờ

07:00

27.9°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.46 km/giờ

10:00

29.9°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.37 km/giờ

13:00

29.3°C / 36.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.48 km/giờ

16:00

30.2°C / 37.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.37 km/giờ

19:00

26.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.58 km/giờ

22:00

26.2°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.21 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa

01:00

25°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.54 km/giờ

04:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.3 km/giờ

07:00

26.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.66 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.05 km/giờ

13:00

28.1°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.11 km/giờ

16:00

27.1°C / 32.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.25 km/giờ

19:00

26.4°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ

22:00

25.3°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa cường độ nặng

01:00

25.3°C / 27.8°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.11 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.83 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.69 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.15 km/giờ

13:00

28.8°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.03 km/giờ

16:00

28.8°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.51 km/giờ

19:00

26.4°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

22:00

25.8°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.79 km/giờ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:47
Thấp/Cao

25.8°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.19 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0