Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:51 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Mưa vừa

16:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.47 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.61 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Nhiều mây

01:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.45 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.38 km/giờ

07:00

16°C / 16°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.33 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.54 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
78%
2.04 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.54 km/giờ

19:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.81 km/giờ

22:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Mây cụm

01:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.6 km/giờ

04:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.41 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.32 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.45 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
81%
1.78 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.44 km/giờ

19:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.97 km/giờ

22:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.76 km/giờ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.7 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.12 km/giờ

07:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.18 km/giờ

10:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.57 km/giờ

13:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.4 km/giờ

16:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.2 km/giờ

19:00

16°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.9 km/giờ

22:00

16°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.86 km/giờ
Nghĩa Lộ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:18
Thấp/Cao

16°/22°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

1.39 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0