Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:58 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
21.8/ 19.4°
Sáng/Tối
18.7/ 20.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Nhiều mây

16:00

20.1°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.18 km/giờ

19:00

20.7°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.87 km/giờ

22:00

19.2°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
22.3/ 21°
Sáng/Tối
19.6/ 21.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:19
Nhiều mây

01:00

19.2°C / 19.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.55 km/giờ

04:00

19.9°C / 19.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.58 km/giờ

07:00

19.8°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.49 km/giờ

10:00

21.6°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.31 km/giờ

13:00

23.6°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.66 km/giờ

16:00

23.2°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.65 km/giờ

19:00

20.9°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.47 km/giờ

22:00

20.4°C / 20.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.44 km/giờ
Ngày/Đêm
20.7/ 18.4°
Sáng/Tối
20.3/ 19.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:19
Mưa nhẹ

01:00

20.4°C / 20.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

04:00

20.9°C / 20.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.11 km/giờ

07:00

20.4°C / 20.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

10:00

20.8°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

13:00

20.6°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.54 km/giờ

16:00

19.1°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.41 km/giờ

19:00

18.6°C / 19.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

22:00

18.1°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
22.3/ 18.2°
Sáng/Tối
17.5/ 23.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Mây cụm

01:00

18°C / 18.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.63 km/giờ

04:00

17.4°C / 18.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.49 km/giờ

07:00

18.6°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.48 km/giờ

10:00

23°C / 22.2°C
Mây cụm Mây cụm
61%
0.9 km/giờ

13:00

23.2°C / 22.1°C
Mây cụm Mây cụm
60%
0.82 km/giờ

16:00

23.7°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.09 km/giờ

19:00

18.6°C / 18.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.99 km/giờ

22:00

18.2°C / 19°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.38 km/giờ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 20.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:18
Thấp/Cao

19.3°/24.5°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

7.6 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

19.2 °C

Chỉ số UV

0.4