Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:21 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0