Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:16 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
21.1/ 17.9°
Sáng/Tối
16.1/ 17.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 18.9°
Sáng/Tối
16.8/ 19.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.6/ 18.9°
Sáng/Tối
18.8/ 18.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 19.4°
Sáng/Tối
19/ 20.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.7/ 21.6°
Sáng/Tối
20.4/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 17.4°
Sáng/Tối
20.1/ 17.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 14°
Sáng/Tối
15.5/ 13.2°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 17.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:03
Thấp/Cao

16.7°/25°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

2.98 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

0