Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:28 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Thấp/Cao

24.8°/32.1°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7.99 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

0