Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

997 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
27.7/ 26.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Mưa nhẹ 28.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Thấp/Cao

24.3°/31.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

27.9 °C

Chỉ số UV

3.14