Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:08 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:20
Mây rải rác
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:16
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0