Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:03 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.27 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.85