Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:38 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:40
Mưa vừa
Nghĩa Lộ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:53
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0