Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Nghĩa Lộ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

0.08 km

Gió

1.02 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0