Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:54 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:21
Mưa nhẹ
Nghĩa Lộ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:28
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.13