Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:25 | 15/07/2024

An Phú

0 mm

đo tại UBND xã An Phú

Tà Si Láng

0 mm

đo tại Trường PTDTBT TH và THCS Tà Si Láng

Minh Tiến

0 mm

đo tại UBND xã Minh Tiến

Bảo Ái 1

0 mm

đo tại Xã Bảo Ái, Huyện Yên Bình

Gia Hội

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Minh Nội, xã Gia Hội

Kiên Lao

0 mm

đo tại Xã Kiên Thành, Huyện Trấn Yên

Chế Tạo 1

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Chế Tạo

Làng Nhì

0 mm

đo tại UBND xã Làng Nhì

Cảm Nhân

0 mm

đo tại Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình

Kim Nọi 1

0 mm

đo tại Trường mầm non Kim Nọi

Cổ Phúc

0 mm

đo tại Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện Trấn Yên

Phình Hồ

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Phình Hồ

Mậu A

0 mm

đo tại Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện Văn Yên

Chế Tạo

0 mm

đo tại UBND xã Chế Tạo

Phan Thanh

0 mm

đo tại UBND xã Phan Thanh

Tú Lệ 3

0 mm

đo tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Tú Lệ

Dế Xu Phình

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Dế Xu Phình

Phúc Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Phúc Sơn

Huổi Sản

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Nam Vai, xã Gia Hội

Trung Tâm 1

0 mm

đo tại UBND xã Trung Tâm

Yên Thế

0 mm

đo tại Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện Lục Yên

Nậm Có

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Có

Lao Chải

0 mm

đo tại Trường PTDTBT TH Xéo Dì Hồ

Suối Giàng

0 mm

đo tại UBND xã Suối Giàng

Lâm Thượng

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Lâm Thượng

Mù Cang Chải

0 mm

đo tại Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện Mù Cang Chải

Xà Hồ

0 mm

đo tại UBND xã Xà Hồ

Hồng Ca

0 mm

đo tại UBND xã Hồng Ca

An Lương

0 mm

đo tại UBND xã An Lương

Mỏ Vàng

0 mm

đo tại UBND xã Mỏ Vàng

Châu Quế Thượng

0 mm

đo tại UBND xã Châu Quế Thượng

Tân Đồng

0 mm

đo tại UBND xã Tân Đồng

Túc Đán

0 mm

đo tại UBND xã Túc Đán

Sơn Thịnh

0 mm

đo tại Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện Văn Chấn

Việt Cường

0 mm

đo tại UBND xã Việt Cường

Chấn Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Chấn Thịnh

Phong Dụ Thượng

0 mm

đo tại UBND xã Phong Dụ Thượng

Nghĩa An

0 mm

đo tại UBND xã Nghĩa An

Xã Bản Mù

0 mm

đo tại UBND xã Bản Mù

Yên Bình

0 mm

đo tại Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN huyện Yên Bình

La Pán Tẩn

0 mm

đo tại UBND xã La Pán Tẩn

Lâm Giang

0 mm

đo tại UBND xã Lâm Giang

Minh Quán

0 mm

đo tại UBND xã Minh Quán

Minh Chuẩn

0 mm

đo tại UBND xã Minh Chuẩn

Vĩnh Lạc

0 mm

đo tại Xã Vĩnh Lạc, Huyện Lục Yên

An Lương 1

0 mm

đo tại Điểm trường Sài Lương, xã An Lương

Ba Khe

0 mm

đo tại Xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn

Đồng Khê

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Văn Tứ 1, xã Đồng Khê

Khánh Hoà 1

0 mm

đo tại Xã Khánh Hoà, Huyện Lục Yên

Túc Đán 1

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Túc Đán

Cao Phạ 3

0 mm

đo tại Xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải

An Lạc

0 mm

đo tại Trường mầm non An Lạc

Hòa Cuông

0 mm

đo tại UBND xã Hòa Cuông

An Bình

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã An Bình

Đại Sơn 2

0 mm

đo tại UBND xã Đại Sơn

Tân Hợp 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp

Tân Phượng 1

0 mm

đo tại UBND xã Tân Phượng

Mậu Đông

0 mm

đo tại UBND xã Mậu Đông

Tân Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Tân Thịnh

Tân Phượng 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa Lũng Cọ, xã Tân Phượng

Khánh Thiện

0 mm

đo tại UBND xã Khánh Thiện

Việt Hồng

0 mm

đo tại UBND xã Việt Hồng

Túc Đán 2

0 mm

đo tại Điểm trường thôn Pá Khoang, xã Túc Đán

Tô Mậu

0 mm

đo tại UBND xã Tô Mậu

Âu Lâu

0 mm

đo tại UBND xã Âu Lâu

Trung Tâm 2

0 mm

đo tại Thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm

Pá Lau

0 mm

đo tại UBND xã Pá Lau

Lũng Hà

0 mm

đo tại Xã Phúc Lợi, Huyện Lục Yên

Phong Dụ Thượng 1

0 mm

đo tại Điểm trường Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng

Suối Quyền

0 mm

đo tại UBND xã Suối Quyền

Nậm Búng 2

0 mm

đo tại Điểm trường Nậm Chậu, xã Nậm Búng

Chế Cu Nha

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Chế Cu Nha

Khánh Hòa 2

0 mm

đo tại Trường TH và THCS Khánh Hòa

Hồ Bốn

0 mm

đo tại UBND xã Hồ Bốn

Nậm Có 2

0 mm

đo tại Điểm trường Tà Ghênh, xã Nậm Có

Lao Chải 2

0 mm

đo tại Xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải

Tú Lệ 2

0 mm

đo tại UBND xã Tú Lệ

Lao Chải 1

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Lao Chải

Mồ Dề 1

0 mm

đo tại UBND xã Mồ Dề

Hưng Khánh 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh

Đại Lịch

0 mm

đo tại UBND xã Đại Lịch

Kiên Thành

0 mm

đo tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành

Nậm Lành 2

0 mm

đo tại Điểm trường Tộc Cài, xã Nậm Lành

Mỏ Vàng 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Khe Đầm, xã Mỏ Vàng

Lương Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Lương Thịnh

Minh Bảo

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Minh Bảo

Hưng Khánh 1

0 mm

đo tại UBND xã Hưng Khánh

Hồng Ca 1

0 mm

đo tại Trường TH và THCS số 2 Hồng Ca

Thịnh Hưng

0 mm

đo tại UBND xã Thịnh Hưng

Mường Lai

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Mường Lai

Liễu Đô

0 mm

đo tại UBND xã Liễu Đô

Hồng Ca 2

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Hồng Hải, xã Hồng Ca

P.Yên Ninh

0 mm

đo tại UBND phường Yên Ninh

Trạm Tấu

0 mm

đo tại Thị trấn Trạm Tấu, Huyện Trạm Tấu

Khao Mang

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Khao Mang

Mồ Dề 2

0 mm

đo tại Xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải

Tân Lĩnh 1

0 mm

đo tại UBND xã Tân Lĩnh

Cao Phạ 1

0 mm

đo tại UBND xã Cao Phạ

Nậm Búng 1

0 mm

đo tại Trường THCS và THPT Nậm Búng

Cao Phạ 2

0 mm

đo tại Điểm trường Lìm Mông, xã Cao Phạ

Nậm Mười 1

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Mười

Bản Công

0 mm

đo tại Điểm trường thôn Bản Công, xã Bản Công

Suối Bu

0 mm

đo tại UBND xã Suối Bu

Khau Phạ

0 mm

đo tại Xã Púng Luông Huyện Mù Căng Chải

Nậm Có 1

0 mm

đo tại Nhà văn hóa bản Tu San, xã Nậm Có

Pá Hu

0 mm

đo tại UBND xã Pá Hu

Đông An

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn Đập Dóm, xã Đông An

Làng Cang

0 mm

đo tại Xã Phong Dụ Hạ, Huyện Văn Yên

Nậm Lành 1

0 mm

đo tại UBND xã Nậm Lành

Sùng Đô

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Sùng Đô

An Lương 2

0 mm

đo tại Trạm y tế xã An Lương

Y Can

0 mm

đo tại UBND xã Y Can

Nậm Mười 2

0 mm

đo tại Điểm trường Làng Cò, xã Nậm Mười

Phúc Lợi

0 mm

đo tại Nhà văn hóa thôn 1, xã Phúc Lợi

Nậm Khắt

0 mm

đo tại Điểm trường mầm non Lả Khắt, xã Nậm Khắt

Sơn A

0 mm

đo tại UBND xã Sơn A

Sơn Lương

0 mm

đo tại UBND xã Sơn Lương

Thạch Lương

0 mm

đo tại UBND xã Thạch Lương

Hưng Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Hưng Thịnh

Xuân Long

0 mm

đo tại UBND xã Xuân Long

Đào Thịnh

0 mm

đo tại UBND xã Đào Thịnh

Ngọc Chấn

0 mm

đo tại UBND xã Ngọc Chấn

Bạch Hà

0 mm

đo tại UBND xã Bạch Hà

Yên Thành

0 mm

đo tại UBND xã Yên Thành

Tân Nguyên

0 mm

đo tại UBND xã Tân Nguyên

Chi cục thủy lợi

0 mm

đo tại Văn phòng TT BCH PCTT-TKCN Tỉnh Yên Bái

Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 32.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:46
Thấp/Cao

25.2°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

3.14