Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:57 | 11/12/2023
Thấp/Cao
24.6/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.2/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.4/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.7/ 23.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:17
Thấp/Cao

21.5°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0