Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 16/06/2024
Thấp/Cao
28.1/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.1/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.4/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 33.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:41
Thấp/Cao

27.8°/36.6°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

2.61