Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:51 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.1