Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:39 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
17.3/ 15.7°
Sáng/Tối
16/ 16.6°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.8/ 13.4°
Sáng/Tối
14.5/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.6/ 15.3°
Sáng/Tối
13.2/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.7/ 19°
Sáng/Tối
14.6/ 19.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 23.5°
Sáng/Tối
18.8/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.6/ 20.8°
Sáng/Tối
21.1/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.6°
Sáng/Tối
19.7/ 21.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.6°
Sáng/Tối
20/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Thấp/Cao

13.4°/16.7°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

12.8 °C

Chỉ số UV

0.84