Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 25.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 29°
Áp suất

996 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
25.1/ 31.5°
Áp suất

994 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.7°
Sáng/Tối
27.1/ 32.2°
Áp suất

995 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.6/ 32.5°
Áp suất

997 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 26.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25.8°
Áp suất

997 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.9/ 26.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 26.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Thấp/Cao

25.4°/31.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.96 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0.77