Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
32.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 33.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.9/ 30.8°
Sáng/Tối
29.9/ 33.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39/ 30.5°
Sáng/Tối
30.9/ 34.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.8/ 30°
Sáng/Tối
30.2/ 34.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 29°
Sáng/Tối
30.1/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.3/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.6/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 30°
Sáng/Tối
29.5/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29.5/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.7/ 30.3°
Sáng/Tối
29.2/ 33.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 28.7°
Sáng/Tối
29.9/ 32.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28.8/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 27.7°
Sáng/Tối
27.3/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.5/ 30.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.8/ 27.8°
Sáng/Tối
28.4/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Thấp/Cao

25.2°/37.4°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

1.03