Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:30 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

38%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.62 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0