Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

996 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 31°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

995 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

998 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 30°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Tường
Đã cập nhật 14 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.13