Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:01 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
24/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:26
Ít mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:22
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Tường
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:30
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0