Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:12 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Vĩnh Tường
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:41
Thấp/Cao

19°/26°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0