Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:43 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
18.1/ 19.4°
Sáng/Tối
12.9/ 21.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.8/ 17.5°
Sáng/Tối
18/ 21.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 13.7°
Sáng/Tối
15.6/ 14.7°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 16.1°
Sáng/Tối
13.9/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.9/ 18.5°
Sáng/Tối
15.1/ 20.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
18.1/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 26.7°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.3/ 17.1°
Sáng/Tối
19.4/ 18.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 15.2°
Sáng/Tối
16.4/ 16.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 16°
Sáng/Tối
14/ 15.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17.4°
Sáng/Tối
15.7/ 18.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 17.8°
Sáng/Tối
16.6/ 18.4°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.4/ 16.1°
Sáng/Tối
17.2/ 16.9°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.7/ 17.6°
Sáng/Tối
16.5/ 19.5°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 12.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:01
Thấp/Cao

12°/23.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0.07