Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Huyện Vĩnh Tường
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.36