Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.5/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.1/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32.7/ 28.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29.2°
Áp suất

998 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.1°
Áp suất

996 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.8°
Sáng/Tối
28/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.4°
Sáng/Tối
26.3/ 25.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28.4°
Áp suất

997 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.8/ 30.1°
Áp suất

995 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 29.2°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

995 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 28.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Thấp/Cao

26.4°/33.7°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0