Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.84 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

1.52