Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa nhẹ

04:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
1.5 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
0.44 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
77%
0.96 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mây thưa Mây thưa
57%
2.73 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
65%
2.14 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
79%
3.77 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
87%
3.16 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
92%
2.47 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
93%
1.91 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
89%
1.16 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
67%
2.16 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
54%
2.59 km/giờ

16:00

32°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
63%
3.86 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.01 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
2.74 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mây rải rác

01:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
93%
2.37 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
94%
2.02 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
90%
1.54 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.72 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
2.22 km/giờ

16:00

33°C / 37°C
Mây rải rác Mây rải rác
56%
2.24 km/giờ

19:00

28°C / 31°C
Mây thưa Mây thưa
71%
2.06 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
83%
3.66 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mây thưa

01:00

25°C / 26°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
2.31 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
92%
1.65 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
1.41 km/giờ

10:00

30°C / 35°C
Mây thưa Mây thưa
69%
2.06 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mây thưa Mây thưa
55%
2.34 km/giờ

16:00

33°C / 37°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
57%
2.69 km/giờ

19:00

29°C / 32°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
70%
2.17 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
3.21 km/giờ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0