Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:17 | 12/06/2024
Thấp/Cao
27/ 27.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27.2/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.2/ 33.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
36.9/ 36.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.4/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 27.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

26.4°/35.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.09 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0