Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:58 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 28.6°
Sáng/Tối
27.5/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ

01:00

27.9°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.77 km/giờ

04:00

27.4°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
3.24 km/giờ

07:00

28.2°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.29 km/giờ

10:00

34.3°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
4.09 km/giờ

13:00

34.4°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
3.51 km/giờ

16:00

32.5°C / 38.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
4.64 km/giờ

19:00

29.9°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
5 km/giờ

22:00

29.7°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.22 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ

01:00

28.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.28 km/giờ

04:00

27.4°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.22 km/giờ

07:00

28.1°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.4 km/giờ

10:00

33.4°C / 39.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
4.81 km/giờ

13:00

35.6°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
4.33 km/giờ

16:00

34.6°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
5.84 km/giờ

19:00

29.4°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
5.79 km/giờ

22:00

28°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
26.8/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa

01:00

26.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.05 km/giờ

04:00

26.6°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.56 km/giờ

07:00

27.7°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.86 km/giờ

10:00

31.3°C / 36.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
5.36 km/giờ

13:00

31.7°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
5.69 km/giờ

16:00

31.1°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.26 km/giờ

19:00

29.1°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
4.53 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
2.19 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.42 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.64 km/giờ

07:00

26.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.61 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.57 km/giờ

13:00

27.3°C / 30.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
4.56 km/giờ

16:00

27.3°C / 32°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.34 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.49 km/giờ

22:00

26°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.75 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
3.25 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.19 km/giờ

10:00

28.3°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
6.1 km/giờ

13:00

31.7°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
6.39 km/giờ

16:00

28.4°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.53 km/giờ

19:00

26.3°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.57 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.65 km/giờ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Thấp/Cao

28°/35.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.77 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0