Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:02 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 25.4°
Sáng/Tối
23.9/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

23°/32.5°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0