Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:59 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 28°
Sáng/Tối
27.7/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.9/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

27.9°/35.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.92 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0