Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:59 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.7/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 30.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.4/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.3°
Sáng/Tối
20.8/ 30.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 21.3°
Sáng/Tối
21/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.6°
Sáng/Tối
20.4/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

23.7°/32.3°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.39 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

8.31