Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:24 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 29°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 30.4°
Sáng/Tối
29.4/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 31°
Sáng/Tối
31/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.1°
Sáng/Tối
30.6/ 32.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.1°
Sáng/Tối
30.2/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 30.4°
Sáng/Tối
30.8/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 30.1°
Sáng/Tối
30.8/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 30.1°
Sáng/Tối
30.5/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30.5°
Sáng/Tối
30.5/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 30.9°
Sáng/Tối
30.2/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.3/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29.3/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.8°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.3°
Sáng/Tối
29.7/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.1/ 29.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 32.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.5°
Sáng/Tối
29.3/ 31.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.9°
Sáng/Tối
29.2/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.9/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.4°
Sáng/Tối
29.4/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 27.1°
Sáng/Tối
28.6/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29.3/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Thấp/Cao

25.6°/40.9°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

0