Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:41 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 27.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 25.7°
Sáng/Tối
23.4/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Thấp/Cao

23.7°/32.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.01 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0