Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:08 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
26.5/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Thấp/Cao

26°/36.5°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.14 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

0