Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:49 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23.4/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.3/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.3/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
33.8/ 33.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
32.6/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.7/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

23°/33.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0.31