Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:41 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Mưa vừa

13:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.21 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
3.38 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.41 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
94%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.31 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.25 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.85 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.15 km/giờ

13:00

32°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
3.51 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
3.13 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.51 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.72 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.86 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.69 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.39 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.45 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.81 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.06 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.5 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.88 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.95 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.02 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
3.12 km/giờ

13:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.33 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
2.15 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.69 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.7 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.19 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.76 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.21 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.02 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.83 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.66 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.18 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa vừa

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.07 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.98 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.68 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.52 km/giờ
Vĩnh Long
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:31
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0