Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0