Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 02:57 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Mưa nhẹ
Vĩnh Long
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0