Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:04 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Vĩnh Long
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.26 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0