Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:52 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 28.3°
Sáng/Tối
26/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 33.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 34.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.9°
Sáng/Tối
25.7/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
26.3/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:12
Thấp/Cao

26.6°/34.8°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0