Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Thấp/Cao

22°/38°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.95 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.63