Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:21 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.4°
Sáng/Tối
25.4/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:21
Thấp/Cao

24.8°/30.1°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.89 km/giờ

Điểm ngưng

26.6 °C

Chỉ số UV

1.84