Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:19 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Ít mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Ít mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Ít mây
Vĩnh Long
Đã cập nhật 11 phút trước
Ít mây 21°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

17°/29°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0