Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:59 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:15
Mưa nhẹ
Vĩnh Long
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:13
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.3 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

8.72