Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:12 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mây thưa
Vĩnh Long
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:32
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.15 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0