Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:52 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.7/ 25°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
39.1/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Thấp/Cao

24.6°/38.4°

Độ ẩm

39%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.56 km/giờ

Điểm ngưng

17.3 °C

Chỉ số UV

2.09