Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.6/ 24.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
24.5/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Thấp/Cao

24.9°/27.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.91 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0