Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:05 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Vĩnh Long
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.67