Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Thấp/Cao

23°/37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.18 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0