Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:46 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
27.8/ 25.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.2/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.5/ 27.8°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.9/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 27.3°
Sáng/Tối
26.1/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.3/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.7/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 30.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 28.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.4/ 29°
Sáng/Tối
26.8/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Mây thưa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 31.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:06
Thấp/Cao

24.1°/38.9°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.39 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0