Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:41 | 24/05/2024
Mây thưa 24.5°

Mây thưa

Cảm giác như 25.3°.

Thấp/Cao
24.8°/33.3°
Độ ẩm
96%
Tầm nhìn
10 km
Gió
0.67 km/giờ
Điểm ngưng
24.9 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Khá

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
473.98
NH3
2.22
NO
0.08
NO2
1.93
O3
1.99
PM10
18.09
PM25
16.36
SO2
0.42

Thời tiết Xã Tứ - Huyện Yên Sơn theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tứ - Huyện Yên Sơn trong 12h tới

Thời tiết Xã Tứ - Huyện Yên Sơn những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tứ - Huyện Yên Sơn những ngày tới

Lượng mưa Xã Tứ - Huyện Yên Sơn những ngày tới